META-EFT III astme kursus

plaanis 2022 (selgumisel)

META-EFT III astme kursusele on oodatud kõik META-EFT II astme läbinud praktikud, kellel on koputamiskogemus iseenda, sõprade/tuttavate või klientidega ja soov META-EFT teraapiavõimalusi veelgi sügavamalt ja teadlikumalt kasutada.


Kursuse teemad:

 • Näidisdemonstratsioonid
 • Sessioonide arutelud
 • Minu/sinu eristamine, selle harjutamine
 • Kohaloleku harjutamine
 • Trauma segmenteerimine
 • ESPV - emotsioon, suhtumine, pinge, valu
 • Tardunud hetk – apaatia – astraalprojektsioon/kehast väljumine
 • Ringprotsessid
 • Hologrammi 4 voolu
 • Filmitehnika või kahekordistamine? Teooria ja demonstratsioon
 • Ellujäämisstrateegiad
 • Hinnangute andmine, häbi ja süütunne (tulevad enamasti viimasena üles)
 • Andestamine, sinu enda pärast
 • Alateadliku vastupanuga seotud teemad
 • Piiravad tuumuskumused
 • Takistavate uskumuste näited
 • Uskumused, mis lukustavad hirmu
 • Strateegiate märkamise viisid
 • Külgetõmbeseadus
 • Intuitsioon
 • Kuidas tühjust täita
 • ODIP hetk – ootamatu, dramaatiline, isoleeriv, pole lahendust
 • NLP reframing (ümbersõnastamine)
 • MET-EFT Holograafiline Protsess – näidisseansid ja harjutamine
 • Surrogaat-EFT – uus tehnika, et seda tulemuslikult teha
 • InnerTrac-seadme demonstratsioon – mõõdik, mis võib tuvastada negatiivseid emotsioone nende vabanemisel ja protsessi lõppemist; märkab ka terapeudi enda emotsionaalset tasakaalutust
 • Mentaalne skaala – kõik emotsioonid apaatiast („surnud olekust“) kuni rõõmu ja armastuseni
Õpetaja: META-EFT terapeut ja koolitaja Tron Enger Norrast.
Kursus toimub inglise keeles, tõlkega eesti keelde.

Toimumisaeg: plaanis 2022 (selgumisel) 
Koht ja ajakava:  kõikidel päevadel kell 10-18

Osalemistasu: 295 eurot registreerumisel ja tasumisel kuni xx.xx.xxxx, seejärel  330 eurot. Kordusosalemine 150 eurot. 
(sisaldab 3-päevast kursust, eestikeelseid materjale, teepause).
Kõik osalejad saavad kursuse läbimisel vastava tunnistuse.

Registreerumine avatakse kui kuupäevad on selgunud.

Registreerumise kinnitamiseks tuleb 50 eurot tasuda 5 päeva jooksul peale arve saamist, ülejäänud osa vastavalt kokkuleppele, vajadusel ka mitmes osas. 
Registreerumistasu ei tagastata kursusest loobumise korral. Osalustasu ei tagastata ja kuulub siiski tasumisele, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest vähem  kui 5 päeva enne koolituse toimumist või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Lisainfo: ave@innerself.ee